Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу » Правила прийому до закладу

Правила прийому до закладу

Правила прийому до закладу

 

1. Комплектування навчально-виховного комплексу здійснюється відповідним органом управління освітою.

2. Направлення дітей до навчально-виховного комплексу здійснюється за бажанням батьків (осіб, які їх замінюють) на підставі висновків відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій.

3. 3арахування учнів до навчально-виховного комплексу проводиться, як правило, до початку навчального року за наказом директора на підставі таких документів:

-  направлення (путівки) відповідного органу управління освітою;

-  заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

-   копії свідоцтва про народження дитини;

-   висновку психолого-медико-педагогічної консультації;

-   особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);

-  індивідуальної програми реабілітації інваліда;

 

-  довідок про стан здоров'я дитини: «Медична карта дитини» (ф. № 026/0); витяг з «Історії розвитку дитини» (ф. № 112/0) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зіскрібок на ентеробіоз); копії «Карти профілактичних щеплень» (ф. № 06З/0); довідки закладу охорони здоров'я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

4. Для зарахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини.

5. Документи, необхідні для зарахування дитини до навчально-виховного комплексу, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

6. До першого класу навчально-виховного комплексу зараховуються діти 6 (7) років, які:

- мають   середню втрату слуху в діапазоні від 30 до 80 децибел, розрізняють мову (слова і словосполучення звичайної розмовної гучності на відстані   3    метрів);

-  мають   унаслідок    часткової   втрати  слуху різні рівні                                 недорозвинення мовлення;

 

- утратили слух у шкільному або дошкільному віці, але зберегли мовлення (повністю або частково);

- розрізняють мову розмовної гучності на відстані 3 метрів від вуха, але мають значний недорозвиток мовлення, що зумовлює труднощі в навчанні таких дітей у загальноосвітньому навчальному закладі.

Не зараховуються до навчально-виховного комплексу діти:

-    з вадами слуху в поєднанні з тяжкою, глибокою розумовою відсталістю;

-  з тяжкими порушеннями мовлення на фоні нормального слуху  (алалія, афазія та ін.);

-    з психопатоподібними розладами;

-    зі стійким денним і нічним енурезом, енкопорезом.

 

7. До підготовчого класу навчально-виховного комплексу за висновком відповідної психолого-медико-педагогічної консультації зараховуються діти з 6 (7) років, які не здобули дошкільну освіту або через певні обставини не готові до навчання у школі.