Методична структура

Головна » Методична робота » Методична структура   

Педагогічний колектив навчально-виховного комплексу

,

як і кожна спеціальна загальноосвітня школа для дітей з вадами слуху, вбачає основне своє завдання в соціалізації тобто успішній інтеграції  учнів, вихованців у чуюче середовище. Саме над пошуком шляхів розв’язання цієї проблеми уже 4 роки поспіль працюють методичні структури навчально-виховного комплексу. Методична рада

,

яка ініціювала створення та ведення класними керівниками та учителями-реабілітаторами, практичним психологом індивідуальних карт супроводу учня з особливими потребами та індивідуальних програм соціальної реабілітації для визначення  об’єму та напрямків колекційного, особистісно зорієнтованого, психолого-педагогічного впливу на кожного учня, вихованця навчального закладу. Методичні школи: педагогічної майстерності та молодого і малодосвідченого педагога

,

які апробують під час проведення відкритих уроків, виховних заходів, методичних тренінгів ідеї, технології, що продукують методичні об’єднання педагогічних працівників. Методичне об’єднання вихователів

.

Члени саме цього методичного об’єднання здійснили перший методичний експеримент, виконавши метод-проект «Сюжетно-рольова гра як засіб формування зв’язного мовлення нечуючих учнів». Технологія проведення сюжетно-рольових ігор  відпрацьовувалася вихователями під час тренінгів, а потім впроваджувалися  напрацьовані методичні форми проведення  сюжетно-рольової гри в навчально-виховний процес. Естафету пошуків шляхів розв’язання методичної проблеми підхопило методичне об’єднання філологів

,

члени якого здійснили в 2011-2012 н.р. методичний проект «Інтерактивність, вплив її застосування на мовний розвиток нечуючих учнів», в ході якого учителями-філологами були розроблені методичні рекомендації щодо застосування 4-х видів інтерактивних форм організації освітньо-реабілітаційного процесу на уроці. Активно включалися в процес апробації методичних напрацювань щодо застосування в практиці навчально-виховного процесу інтерактивності методичне об’єднання учителів предметів фізико-математичного циклу

,

методична асоціація учителів навчально-виховного комплексу

,

яка об’єднала учителів історико-природничого спрямування, учителів трудового навчання та фізичної культури та методичне об’єднання учителів початкової школи. Найбільш ініціативним у вирішенні оголошення методичних проблем є методичне об’єднання учителів-реабілітаторів навчально-виховного комплексу

.

Очолює його роботу Слободянюк Н.М

.

- інструктор слухового кабінету. Під її керівництвом педагоги-реабілітатори визначили напрямки методичних пошуків, пов’язавши результативну соціалізацію нечуючих учнів не лише із формуванням активного словника розвитком зв’язного мовлення, відпрацюванням вимови, інтонаційної структури мови, формуванням культури спілкування, а й підвищенням рівня свідомого сприймання вербального матеріалунечуючими дітьми, що на думку учителя-реабілітатора, досягається внаслідок застосування такого методичного прийому як спряжене говоріння.